Workshop – 7 februari, 2013


Vi välkomnar representanter för akademi, läkemedelsindustri, sjukvård, biotech, biobanker, innovationssystem, investerare och politiker som på ett eller annat vis är involverade i translationell forskning/kommersialisering av forskningsresultat till denna hel-dags workshop på AstraZeneca i Mölndal där vi kommer att presentera vårt förslag till agenda för att facilitera translation av svensk diabetesforskning.

Vänligen skicka ett email till thomas.gunnarsson@med.lu.se före 11 januari, 2013 om ni är intresserad av att delta.