Mål


Utifrån ett "nerifrån-och-upp"-perspektiv med utgångspunkt i de starka akademiska forskningsmiljöer som de strategiska forskningsområdena inom diabetes utgör syftar projektet till att öka innovationstakten inom diabetesområdet. I projektet samarbetar akademi, industri, och sjukvård för att identifiera konkreta processer som, genom att överbrygga gapet mellan akademi och industri, kan påskynda utvecklingen av svensk grundforskning till innovativa produkter för diabetespatienter. Agendan kommer att föreslå nya processer bl.a. i tidig utvecklingsfas (preklinisk/klinisk fas 1) för att skapa en förbättrad kontinuerlig dialog mellan aktörerna kring translation av forskningen vilket kommer att stimulera utveckling av nya och fördjupade samarbeten, nya innovativa utvecklingsprojekt och nya kommersiella enheter.