Vision


Vår vision är att det i framtiden ska gå fortare att komma från diabetesforskarens idé till patient. Visionen ska uppnås genom att skapa en förbättrad plattform för dialog mellan akademi, industri och sjukvård. Vi menar att detta kommer att stärka svensk konkurrenskraft inom diabetesforskning och innovation, vilket bör leda till accelererad tillväxt inom Life Science. I slutändan kommer det att ge fler projekt och fler arbetstillfällen i Sverige.